Γυναικολογία

Τέστ Παπ

  • Τέστ ΠΑΠ

Το Τέστ ΠΑΠ το προσφέρουμε σε όλες τις ασθενείς που έχουν υπάρξει σεξουαλικά ενεργείς.

Σκοπός του Τέστ ΠαΠ είναι να ανιχνεύσουμε προκαρκινικές βλάβες του τραχήλου της μήτρας. Ανιχνεύοντας – και θεραπεύοντας – αυτές τις βλάβες αποφεύγουμε την εξέλιξή τους σε καρκίνο. Η μόνη αιτία παθολογικού τεστ είναι η λοίμωξη με τους ιούς των κονδυλωμάτων/hpv.

Τα αποτελέσματα που παίρνουμε συνήθως από το Τεστ ΠΑΠ ή από βιοψίες τραχήλου γράφουν αγγλικούς όρους που είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι σημαίνουν. Άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στην Βρετανία και άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

CIN 1: Cervical Intraepithelial Neoplasia 1(Τραχηλική Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία 1 )

CIN 2 :Cervical Intraepithelial Neoplasia 2(Τραχηλική Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία 2)

CIN 3 : Cervical Intraepithelial Neoplasia 3(Τραχηλική Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία 3)

 

ΟΡΟΙ  ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

LSIL/lsil: Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion

(Χαμηλού Βαθμού Ενδοεπιθηλιακή Βλάβη του Πλακώδους Επιθηλίου)

HSIL/hsil: High Grade Squamous Intraepithelial Lesion

(Υψηλού Βαθμού Ενδοεπιθηλιακή Βλάβη του Πλακώδους Επιθηλίου)

Επιθήλιο είναι το «δέρμα» του εξωτραχήλου. Λέγεται πλακώδες διότι έχει κύτταρα που είναι πλακώδη στο σχήμα.

ΚΟΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ HPV που είναι καρκινογενείς

hpv 16: τύπος 16 του hpv

hpv 18 :τύπος 18 του hpv