Προγεννητικός Έλεγχος

Papp-A

  • shutterstock_17133868

Το Papp-A είναι πρωτεΐνη που βρίσκεται στο αίμα της εγκύου γυναίκας. Πρόκειται για μια εξέταση αίματος που γίνεται στην μητέρα στα πλαίσια του ελέγχου για σύνδρομο Down. Σχεδόν πάντα μαζί με το papp-a μετράμε  και την ελεύθερη β χοριακή γοναδοτροπίνη.

Η τιμή του Papp-A (μαζί με την τιμή της ελεύθερης β χοριακής) συνδυάζεται με την αυχενικη διαφανεια.

Το τελικό αποτέλεσμα μας δίνει ένα ποσοστό το οποίο μας λέει το «ρίσκο» ή τον «κίνδυνο» να έχει το μωρό σύνδρομο Down (δηλαδή Τρισωμία 21). Ακόμη μετράμε τους κινδύνους να έχει το μωρό Τρισωμία 18 (Σύνδρομο Edwards) και Τρισωμία 13( Σύνδρομο Patau)

Αυτά τα ποσοστά κινδύνου αυτά είναι μοναδικά για την συγκεκριμένη γυναίκα και την συγκεκριμένη κύηση.

Βέβαια τα αποτελέσματα του Papp-A και της β χοριακής μπορεί να ποικίλουν. Μπορεί να είναι και τα δύο υψηλά ή και τα δύο χαμηλά η να είναι το ένα υψηλό και το άλλο χαμηλό.  Το τι σημαίνουν αυτοί οι διαφορετικοί συνδυασμοί αποτελεσμάτων είναι δύσκολο να εξηγηθούν. Χρειάζεται γνώση του προσωπικού ιστορικού της εγκύου και το αποτέλεσμα της αυχενικής διαφάνειας. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.

Τέλος εάν το αποτέλεσμα της αυχενικής είναι ανησυχητικό μπορούμε πάντα να προχωρήσουμε σε περαιτέρω εξετάσεις όπως λήψη τροφοβλάστης ή ανίχνευση του DNA του εμβρύου στο αίμα σας.