Μαστός

Μαστογραφία

  • Μαστογραφία

Η Μαστογραφία είναι μια ακτινογραφία των μαστών. Είναι απαραίτητη εάν ψηλαφήσατε κάτι στον μαστό σας. Όμως κύριος σκοπός της μαστογραφίας είναι να ανακαλύψουμε τον καρκίνο του μαστού σε πολύ αρχικό στάδιο, πριν δηλαδή μεγαλώσει τόσο που να είναι ψηλαφητός με το χέρι.

Η λογική είναι ότι εάν προλάβουμε τον καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο οδηγούμεθα σε πλήρη ίαση.

  • H συμβουλή που δίνουμε είναι: τακτική ψηλάφηση των μαστών καθώς και ετήσια μαστογραφία μετά τα σαράντα.

Πριν τα σαράντα, εάν χρειαστεί απεικόνιση, κάνουμε υπερηχογράφημα μαστών. Κι αυτό, διότι πριν τα σαράντα, οι μαστοί είναι πάρα πολύ πυκνοί (λόγω των ορμονών της περιόδου) και το υπερηχογράφημα δείχνει καλύτερα τον μαστικό αδένα.

Η ψηφιακή  μαστογραφία είναι προτιμότερη διότι έχει λιγότερη ακτινοβολία (και έχουμε και την δυνατότητα ψηφιακής ανάλυσης και καταχώρησης).

Η μαστογραφία γίνεται από ακτινολόγο και η γνωμάτευση γίνεται επίσης αποκλειστικά από ακτινολόγο (κατά προτίμηση με ειδίκευση στην απεικόνιση μαστού).

Οι συμβουλές αυτές βέβαια ισχύουν για υγιείς γυναίκες, που είναι χαμηλού κινδύνου για καρκίνο του μαστού (χωρίς οικογενειακό ιστορικό).